Split Cassete

Split Cassete - Carrier

Capacidade      Ciclo
18.000  Btu’s/h                   Frio
18.000  Btu’s/h             Quente Frio
24.000 Btu’s/h                  Frio
24.000 Btu’s/h            Quente Frio
36.000 Btu’s/h                  Frio
36.000 Btu’s/h            Quente Frio
46.000 Btu’s/h                  Frio
46.000 Btu’s/h            Quente Frio

Split Cassete - Hitachi

Capacidade      Ciclo
18.000  Btu’s/h                   Frio
18.000  Btu’s/h             Quente Frio
24.000 Btu’s/h                  Frio
24.000 Btu’s/h            Quente Frio
30.000 Btu’s/h                  Frio             30.000 Btu’s/h            Quente Frio
36.000 Btu’s/h                  Frio
36.000 Btu’s/h            Quente Frio
48.000 Btu’s/h                  Frio             48.000 Btu’s/h            Quente Frio

Split Cassete ELGIN

Capacidade      Ciclo
18.000  Btu’s/h                   Frio
18.000  Btu’s/h             Quente Frio
24.000 Btu’s/h                  Frio
36.000 Btu’s/h            Quente Frio
36.000 Btu’s/h                  Frio
36.000 Btu’s/h            Quente Frio
48.000 Btu’s/h                  Frio
48.000 Btu’s/h            Quente Frio
60.000 Btu’s/h                  Frio
60.000 Btu’s/h            Quente Frio

Split Cassete LG

Capacidade      Ciclo
18.000  Btu’s/h                   Frio
18.000  Btu’s/h             Quente Frio
24.000 Btu’s/h                  Frio
24.000 Btu’s/h            Quente Frio
33.000 Btu’s/h                  Frio
33.000 Btu’s/h            Quente Frio
45.000 Btu’s/h                  Frio
45.000 Btu’s/h            Quente Frio

Split Cassete Fujitsu Inverter

Capacidade      Ciclo
17.000  Btu’s/h           Quente Frio
23.000  Btu’s/h           Quente Frio
29.000  Btu’s/h           Quente Frio
32.000 Btu’s/h            Quente Frio
42.000 Btu’s/h            Quente Frio
45.000 Btu’s/h            Quente Frio

Split Cassete LG Inverter

Capacidade      Ciclo
17.000  Btu’s/h                   Frio
17.000  Btu’s/h             Quente Frio
24.000 Btu’s/h                  Frio
24.000 Btu’s/h            Quente Frio
35.000 Btu’s/h                  Frio
35.000 Btu’s/h            Quente Frio
46.000 Btu’s/h                  Frio
46.000 Btu’s/h            Quente Frio
54.000 Btu’s/h                  Frio
54.000 Btu’s/h            Quente Frio
Facebook